Postup aplikácie

Presný postup aplikovania impregnácií pre zabezpečenie správnej funkcie nano povrchov.