Bezpečná platba

Bezpečné platenie

Všetky platby sú zabezpečené

Pomocou SSL protokolu a službou GO WebPay

Platba je možná
 všetkými platobnými kartami

Ako sú: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, a iné.