Dezinfekcia chovateľských zariadení - disiCLEAN PETS

Novinka

Bezchlórová dezinfekcia vhodná pre zvieratá

Viac detailov

1 Položka

Pozor: Posledné kusy na sklade!

Kúpou tohto produktu môžete zbierať až 5 vernostných bodov. Váš nákupný košík bude mať celkom 5 bodov ktoré môžu byť premenené na zľavu 1,00 €.


8,10 €

  • 500 ml
  • 5 L

Kúpou tohto produktu môžete zbierať až 5 vernostných bodov. Váš nákupný košík bude mať celkom 5 bodov ktoré môžu byť premenené na zľavu 1,00 €.


Popis produktu

Ekologické zloženie

Prípravok je plne ekologický a bezpečný, obsahuje prírodné zložky. Bez chemikálií. Nepoškodzuje povrch a nespôsobuje koróziu.

Čistenie a ochrana

Prípravok v jednom kromu povrch dezinfikuje a zároveň vytvára ochrannú vrstvu.

Ochranná vrstva

Po aplikovaní vznikne na povrchu tenká ochranná vrstva. Chráni pred baktériami a usadením nečistôt.

disiCLEAN PETS

Unikátna polymérová dezinfekcia chovateľských staníc, zariadení, pomôcok a veterinárnych priestorov.


Vlastnosti: Je nehorľavý, biologicky odbúrateľný, nie je klasifikovaný ako nebezpečný, nepoškodzuje žiadne materiály, nespôsobuje koróziu. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lieh, formaldehyd, ťažké kovy a nemá žiadne vedľajšie účinky na akýkoľvek ošetrovaný materiál. Je šetrný k životnému prostrediu, ľuďom, zvieratám a rastlinám.

Dokonale dezinfikuje, likviduje plesne kvasinky a odstraňuje zápach organického pôvodu.

Návod na použitie: Nastriekajte na ošetrovanú plochu a nechajte pôsobiť. Ošetrením vznikne na povrchu polymérová vrstva, ktorá dlhodobo chráni proti mikroorganizmom a vonkajším vplyvov. Povrch bezprostredne po ošetrení neumývajte. Prostriedok sa už neriedi.

Účinky: Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má baktericídne (vrátane TBC, Legionella, Parvovírus, MRSA, Staphylococcus aureus), virucidné (vrátane H1N1, H5N1, Poliovírus, Adenovírus, vírus BVDV, vakcine vírus)), Mykobakteriocídne, fungicídne a algicídne účinky. Veľmi účinne odstraňuje pachy. Čas potrebný pre biocídny účinok 15 minút a alebo do zaschnutia, pre virucidné a Mykobakteriocídne 60 minút.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Bezpečnosť a prvá pomoc:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody
EUH210 Na požiadanie je k dispozícii bezpečnostný list.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje: parfémy; dezinfekčné prostriedky

Uchovávajte v originálnych obaloch pri teplote 5 - 25 °C. Skladovať na suchom a chladnom mieste. Zákaz opakovaného použitia obalu. Nemiešať s inými dezinfekčnými prípravkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím. Prípravok používať len na určený účel. Zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

Účinná látka: Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g / 100 g

Dátum expirácie: 36 mesiacov od dátumu výroby

Dátum výroby, obsah a číslo šarže: uvedené na obale


Oblasti použitia: domácnosť, priemysel, potravinárstvo, veterina, stravovanie, zdravotníctvo, šport, ubytovanie. Okrem profesionálneho použitia na účely veterinárnych ambulancií, kliník a chovateľských staníc sa používa aj k dezinfekcii zvieracích toaliet, stajní, príbytkov, kotercov, búdok, boxov, podstielok, pelechov, klietok, vankúšov, matracov, terárií, akvárií, chovateľských pomôcok (napájačky, hrebene, hračky a ďalšie) a miest, kde sa zvieratá vyskytujú. Je charakteristický silným a dlhotrvajúcim antibakteriálnym, antivírusovým a protiplesňovým účinkom bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na ošetrované materiály (sklo, drevo, kovy, plasty, papier, textílie, gumu).

disiCLEAN PETS možno aplikovať na povrch už ošetrený NANO impregnáciou. Kombináciou produktov Nano4you a H2O COOL získate ultratenkú hydrofóbnu vrstvu s antibakteriálnou ochranou.

NANO impregnácia kompatibilná s prípravkami H2O COOL:

Nano4home - nanoimpregnačný set pre kúpeľne, sklo, keramiku, sanitu a batérie

NanoTextil - nano impregnácia textilu, kože a koženky